Over Keim

VERF IS MEER DAN VERF - SILICAATVERVEN VAN KEIM - HET MINERALE PRINCIPE
Verf verschilt onderling nogal. Maatgevend voor de eigenschappen van verf zijn de “intrinsieke kwaliteiten”, d.w.z. de samenstelling van bindmiddelen, pigmenten, vulstoffen en additieven.

   
BINDMIDDELEN ZORGEN VOOR DE HECHTING
Er zijn twee groepen bindmiddelen: minerale (of anorganische) bindmiddelen (zoals kaliumsilicaat, verwant met kwarts) en organische bindmiddelen (zoals kunststofdispersies of siliconenharsemulsies). Het verschil tussen beide middelen is het hechtprincipe: minerale bindmiddelen reageren chemisch met de ondergrond en vormen een duurzame verbinding, terwijl organische bindmiddelen alleen door “verkleving” aan de ondergrond hechten.

 
PIGMENTEN GEVEN DE VERF ZIJN KLEUR
(Kleur)pigmenten zijn een zeer fijn en sterk kleurend poeder. Door toevoeging van pigmenten krijgt verf zijn kleur. Ook pigmenten zijn er in anorganische (of minerale) en organische soorten:
Anorganische pigmenten worden gemaakt van mineralen, terwijl organische pigmenten worden gemaakt van organische grondstoffen. Minerale pigmenten zijn zeer kleurvast en verbleken niet.

VULSTOFFEN EN ADDITIEVEN
Belangrijke hulpstoffen - Als vulstoffen wordt meestal steenmeel gebruikt. Dankzij vulstoffen krijgt de opgebrachte verf de benodigde laagdikte om de gevel te beschermen tegen de weersinvloeden.
Daarnaast bevat de meeste verf ook nog zgn. additieven. Additieven zijn hulpstoffen waarmee verschillende verfeigenschappen kunnen worden geregeld (zoals de waterafstotendheid of de consistentie).


WATERGLAS - HET BINDMIDDEL IN SILICAATVERVEN

Natuurlijk, mineraal en met een geniaal hechtingsprincipe... het belangrijkste kwaliteitsbepalende bestanddeel van een verf is het bindmiddel. Het zorgt voor de verbinding tussen de verschillende bestanddelen en vooral voor de hechting aan de ondergrond. Er wordt onderscheid gemaakt tussen anorganische (of minerale) en organische bindmiddelen.

Anorganische bindmiddelen... worden uit minerale grondstoffen gewonnen. Het meest stabiele minerale bindmiddel voor verf is kaliwaterglas (of kaliumsilicaat).

Mineralen bindmiddelen... gaan een chemische reactie aan met de ondergrond. Het werkingsprincipe van de silicaattechniek is gebaseerd op verkiezeling van het bindmiddel (kaliwaterglas) met de ondergrond. Zo ontstaat een vaste en niet-oplosbare verbinding tussen de verf en de ondergrond (pleister, natuursteen, beton enz.). De pleisterdoorsnede geeft een goed beeld van het verkiezelingsproces na behandeling met een gekleurd KEIM Fixatief (vloeibaar kaliumsilicaat). Deze verbinding is mede bepalend voor de ongekende levensduur van de silicaatverven van KEIM.

Organische bindmiddelen... zoals kunstharsdispersies of siliconenharsemulsies zijn gebaseerd op de chemie van de koolwaterstoffen (petrochemie), zoals wij die ook van lijmen kennen. Ze hechten enkel door het natuurkundige proces van verkleving.


ECOLOGISCH VERANTWOORD

Milieubewust bouwen betekent energie-efficiënt plannen, maar ook bewust kiezen voor duurzame materialen die vrij zijn van schadelijke stoffen en makkelijk kunnen worden afgevoerd – bijvoorbeeld mineraalverven.

De materiaalkeuze is tegenwoordig één van de belangrijkste aspecten van de ecologisch optimale bouw. Naast het energieverbruik van het gebouw, zijn ook de kenmerken van de bouwmaterialen van belang voor de milieubelang van een pand.

En hoewel de benodigde hoeveelheid verf maar een klein percentage van de materialen is, moet de impact van gevel- en interieurverven niet worden onderschat. Naast de directe gevolgen door het gehalte aan schadelijke stoffen of emissies bij de verwerking, dragen factoren als gebruik van grondstoffen en duurzaamheid aanzienlijk bij aan de milieubalans.

Mineraalverven spelen hier hun positieve troef maximaal uit: Ze bestaan uit natuurlijke grondstoffen. Het systeem bevat geen problematische stoffen, zoals oplosmiddelen, weekmakers, biociden of andere conserveringsmiddelen die in het milieu kunnen komen – veilig dus voor mens én milieu.

De extreme duurzaamheid van mineraalverven ontziet niet alleen de portemonnee, maar ook de grondstoffen. Er hoeft namelijk veel minder vaak te worden gerenoveerd. En als er al gerenoveerd moet worden, is reiniging van de oude gevel met water genoeg. Aangezien mineraalverven geen dikke lagen op de ondergrond vormen, hoeven deze ook niet tegen hoge kosten te worden verwijderd en afgevoerd.

Mineraalverven beschermen het waardevolle materiaal van een gebouw tegen schadelijke milieu-invloeden. Zo dragen zij bij aan de duurzaamheid.


KWALITEIT EN DUURZAAMHEID - ONGEKEND DUURZAAM: MINERAALVERVEN

Een gevelverf... moet ten minste 20 jaar meegaan, zowel optisch als functioneel. Voor  mineraalverven van KEIM is dit geen enkel probleem, deze gaan probleemloos twee keer zo lang mee. Verflagen van honderd jaar zijn geen uitzondering.Wat duurzaamheid betreft heeft de concurrentie geen schijn van kans tegen de mineraalverven van KEIM.
Gevelverven hebben in feite twee taken: ze geven een gebouw kleur en beschermen het tegen invloeden van buitenaf, zoals regen, uv-straling, hitte, kou, schadelijke stoffen of micro-organismen. Geen wonder dus dat veel verven het niet lang uithouden bij zo'n langdurige belasting. En dat betekent: opnieuw verven. U kunt ook direct voor een duurzaam materiaal kiezen. Met de mineraalverven van KEIM kiest u voor een veilige oplossing.

Wie een huis bouwt of renoveert, denkt aan de lange termijn en rekent in decennia. Dat geldt uiteraard ook voor de gevel, die als aantrekkelijke beschermende “schaal” een belangrijke rol speelt in het waardebehoud. De gevelverf speelt hier een belangrijke rol, omdat deze tegen de weersinvloeden en vochtschade beschermt. Maar dat geldt alleen zolang de gevelverf intact is. Een gevel is dus veel meer dan een oppervlakkig thema. Het loont de moeite om de juiste materialen te selecteren.

 


 

KEIMVERVEN... tot op heden ongeëvenaard duurzaam
Mineraalverven of silicaatverven vormen al generaties lang de maat der dingen. Voor de ongeëvenaarde levensduur van deze verf zijn goede redenen aan te wijzen:

Silicaatverven laten namelijk zeer goed waterdamp door, waardoor verraderlijke vochtopbouw achter dichte lagen wordt vermeden en schade op de lange termijn wordt tegengegaan. Het bindmiddel waterglas is niet alleen puur natuur, maar ook zeer goed bestand tegen weersinvloeden. Het gaat een chemisch vaste verbinding met de ondergrond aan en “versteend” als het ware. Het resultaat is een zeer duurzame, uv-stabiele verbinding. Dankzij de eveneens minerale, maar gebonden pigmenten blijven kleuren lang behouden, geeft het oppervlak niet af en treedt er veel minder vervuiling op dan bij dispersieverven.