WEBSHOP | Terug naar KEIM.NL

KEIM Turado

SKU#: KEIM Turado
Hoeveel verf heb ik nodig?
53,26
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM TURADO

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

KEIM Turado is een universeel inzetbare vezelversterkte natuurwitte renovatie- en hechtpleister voor binnen- en buiten­ toepassing. (volgens DIN EN 998-1 ). KEIM Turado voldoet aan de mortelcategorie GP CS 11 volgens DIN 18550. In combinatie met KEIM Silicaatverf verkrijgt men een op elkaar afgestemd pleister- en verf systeem.

2. TOEPASSINGSGEBIED
KEIM Turado is universeel inzetbaar op draagkrachtige minerale ondergronden in de mortelgroepen CS 11, CS 111 en CS IV, en op kunstharsgebonden verf- en stuclogen zowel binnen als buiten.

KEIM Turado wordt gebruikt voor het over zetten en uitvlakken van oude mortel of verflagen in laagdiktes tot ca. 12 mm. Uitstekend geschikt als inbedmortel van weefselversterkingen (bijvoorbeeld met KEIM Wopeningsweefsel) als ook hechtlagen op gladde betonoppervlakken.

KEIM Turado is bijzonder geschikt om te schuren of te filzen.

Niet geschikt voor gebruik op plasto-elastische- of verzepende ondergronden.


3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Zeer hoge witgraad
- Uitstekend alte werken
- Zeer goed standvermogen
- Bind spanningsorm af
- Vezelversterkt

Technische kenmerken
- Korrelgrootte : 0 - 1,0 mm
- Soortelijk gewicht : 1,35 g/cm3
- Water opname :W1 (EN998-1)
- Drukvastheid na 28 dgn :ca 4 N/mm2 - CS 11
- pH waarde :ca. 12

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES
Voorbereiding
De ondergrond moet worden gecontroleerd op draagkracht. Losse delen van oude pleisterlagen dienen mechanisch of middels hoge druk reiniging te worden verwijderd. Hechting verminderende substanties op beton, zoals ontkistingsolie en dergelijke, verwijderen.

Bij toepassing op oude verflagen altijd de hechting controle­ ren middels een proef. Grote oneffenheden eerst voorzetten met KEIM Turado.

Verwerking
Sterk zuigende ondergronden voorbevochtigen. Watertoe­ voeging: ca. 255 ml/kg. Dit komt overeen met 6,1 tot 6,6 liter water per zak van 25 kg, vervolgens met korfmenger het materiaal mengen tot een homogene, klontvrije massa ont­ staat. Kort laten rijpen. De verwerkingstijd is, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid, ca 90 min. Al aangetrokken materiaal niet opnieuw opmengen met water. De verwerking kon zowel handmatig als machinaal plaats vinden.

Laagdikte
Verwerking in één of meer lagen, per laag minimaal 3 mm en maximaal 12 mm.

Wapening
KEIM Turado in een egale laagdikte opzetten en vlak afwer­ ken. Het wapeningsweelsel met de troffel kreukvrij in de natte pleister bedden (banen 10 cm overlappend) en deze nog­ maals met KEIM Turado overzetten.

Afwerklaag
Bij toepassing als afwerklaag filzen met schuurspons.

Verbruik
Ca. 1,35 kg /m2 per mm laagdikte

Nabehandeling
De verse putzlaag beschermen tegen te snel uitdrogen en indien nodig regelmatig bevochtigen met water.

Verwerkingscondities
De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of
> +5°C te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden. De gepleisterde oppervlakken tijdens de applicatie en na aanbrenging tegen wind en regen
beschermen. Niet met andere producten mengen.

Droogtijd
tussen de lagen is 1 dag per mm laagdikte. Voor het aanbrengen van een verfbehandeling dient de ondergrond minimaal 10 dagen te drogen.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING
25 kg verpakking, 42 zakken op een pallet.

6. OPSLAG
12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.l7 01 01

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege ver­ pakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Giscode : ZP 1

Kalk en cement werken na contact met water alkalisch.Niet te behandelen oppervlokken (zoals glos, natuursteen, kera­ miek , hout etc..) door juiste voorzorgsmaatregelen bescher­ men. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.