WEBSHOP | Terug naar KEIM.NL

KEIM Spachtel

SKU#: KEIM Spachtel
Hoeveel verf heb ik nodig?
69,88
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM Spachtel

Productomschrijving
Gebruiksklare universeel toepasbare minerale spachtelmassa op silicaatbasis voor op minerale ondergronden, zowel binnen als buiten.

Toepassingsgebied
Het uitvlakken en egaliseren van pleisterwerk en beton ter voorbereiding van het aanbrengen van (dispersie) silicaatverven , silicaatverven of silicaatpleister. Tevens geschikt voor het inbedden van een wapeningsweefsel.

Producteigenschappen
Puur minerale vulstoffen, kaliwaterglas en (zuivere) acrylaatdispersie:
• Laagdikte : 0 – 3 mm
• Korrelgrootte : 0 – 0,5 mm

Technische kenmerken
• sd-waarde : 0,08m bij 0,5 mm laagdikte
• pH-waarde : ca. 9
• Soortelijke massa : ca. 1,7 g/cm³
• Wateropname coëfficiënt : w = 0,7 kg/m².h0,5

Kleur: wit

Verwerkingsvoorschriften
Voorbereiding van de ondergrond: deze moet stevig, draagkrachtig, schoon en stofvrij zijn. Niet draagkrachtige lagen (mortel, verf) en losse delen dienen verwijderd te worden met staalborstel of met water (onder aangepaste druk).

Toepassing
De spachtelmassa is gebruiksklaar. Met de spaan dun opzetten. Diepere delen eerst uitvullen. Wanneer weefsel wordt ingebed dient men eerst een laag van ca. 2 mm op te zetten. Het weefsel met een spaan of rol in de natte laag inbedden en vervolgens met een spaan gladstrijken. Na droging van de eerste laag een tweede laag aanbrengen. De gezamenlijke laagdikte mag bij weefselinbedding niet meer zijn dan 4 mm.

Droogtijd
De droogtijd is sterk afhankelijk van de laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.
Dunnere lagen: droog weer : ca. 1 dag
Dikkere lagen: vochtig weer : meerdere dagen

Verdunning
Het materiaal in de regel onverdund te verwerken. Indien nodig , kan met Speciaal Fixatief worden verdund.

Vervolgbehandeling
KEIM Spachtel kan worden overgeschilderd met KEIM Purkristalat met een toevoeging van 50 % KEIM Kristall-Felsit in de grondlaag en met alle gebruiksklare KEIM verfsystemen voor binnen of buiten.

Verbruik
Ca. 1,5 kg/m²/mm laagdikte. Het exacte verbruik dient projectmatig bepaald te worden.

Verwerkingscondities
Omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging van de spachtel: tussen+ 8°C en 30°C en tot 80 % relatieve vochtigheid. Uitsluitend bij droog weer verwerken. Niet in de volle zon of op door de zon verwarmde oppervlakken verwerken. Oppervlakken na verwerking tegen regen beschermen. Let op evt. nachtvorst.

Reiniging Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

Verpakking
5 kg en 25 kg emmer

Opslag
6 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

Gevarencodering
Niet van toepassing.

Transport codering
Niet van toepassing.

Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12 Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.

Veiligheidsvoorschriften
Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).