WEBSHOP | Terug naar KEIM.NL

KEIM SP AG

SKU#: KEIM SP AG
Hoeveel verf heb ik nodig?
352,13
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM SP AG SYSTEEM

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
KEIM Semi Permanent AG Systeem is een watergedragen anti-graffiticoating op basis van acryl, co-polymeren en was.

2. TOEPASSINGSGEBIED
Wordt toegepast op een minerale, poreuze ondergrond zoals baksteen, beton of pleisterwerk. Bekladding wordt verwijderd met heet water.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- niet-gevaarlijk
- oplosmiddelvrij
- vrijwel onzichtbaar
- biologisch afbreekbaar
- hoog rendement
- graffiti verwijderen met heet water
- hydrofoob

Materiaalkenmerken
- Kleur : Melkwit, na droging transparant
- Consistentie : Vloeibaar
- Samenstelling :Acryl co-polymeren en wax
- pH :8,0-9,0 bij 25 ° C
- Dichtheid : 1 ,0 bij 25 o C

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES
De ondergrond dient schoon, droog en vrij van stof, olie, vet of andere vervuiling te zijn. De ondergrond met (heet) water onder hoe druk reinigen, waar nodig met gebruik van een alg- en mosdoder. Van betonnen ondergrond ontkistingsolie en curing compound verwijderen. Na reiniging de onder­ grond goed laten drogen. Voegen dienen tenminste 14 dagen oud te zijn, beton 28 dagen.

Applicatie
Product voor gebruik goed schudden. In twee lagen aan­ brengen met lagedrukspuit met vlakstraalnozzle, kwast of airless. Overspray na ca. 10 minuten nastrijken. Bij gebruik van een vlokstraalspuit de druk zodanig regelen dat er een fijne spuitnevel ontstaat. De tweede laag aanbrengen na ca.
4 uur. Na ca. 7 dagen is de coating volledig belastbaar.

Graffiti verwijdering
Zet altijd een proefvlak. Indien de ondergrond en-of de omstandigheden het toelaten graffiti afspuiten met heet water onder hoge druk.

De temperatuur dient tenminste 80 ° C te zijn en de druk aangepast aan de ondergrond. Indien deze reinigingsme­ thode niet toepasbaar is (binnensituatie) of niet het gewenste resultaat oplevert graffiti inzetten met KEIM Graffiti Cleaner. Gebruik een kwast of borstel. Afhankelijk van de aard en laagdikte van de bekladding 1 0-30 min. laten inwerken (lagere temperaturen vragen een langere inwerktijd). Afspui­ ten met hogedrukreiniger voor zover de ondergrond en/of de omstandigheden het toelaten. Anders residu afnemen met een absorberende doek en nawassen met natte doek.

Nabehandeling
Na verwijdering van bekladding en droging van de onder­ grond een nieuwe laag KEIM Semi-Permanent AG Systeem aanbrengen.

Verbruik
Het theoretisch verbruik is ca. 4-8 m2/l/laag.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, de applicatie omstandigheden enz.. Vooraf een proefvlak zetten.

Verwerkingscondities
Omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging: + 8 en 30 °C. Niet verwerken bij sterke zonbelas­ ting, R.V. hoger dan 90% of regenverwachting binnen 24 uur na applicatie.

Reiniging van gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING
5 l verpakking

6. OPSLAG

Gesloten verpakking is 1 2 maanden houdbaar in een koele maar vorstvrije opslag.

7. AFVAL

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 1 2 / 20 01 12

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aanbieden.