WEBSHOP | Terug naar KEIM.NL

KEIM silan-100

SKU#: KEIM silan-100
Hoeveel verf heb ik nodig?
278,22
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM SILAN-100

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Oplosmiddelvrije hydrofobering op silanbasis volgens ZTV- ING OSA resp. OS-1 volgens DlN V 1 8026 en volgens DIN EN 1504-2/ 1 .1, 2.1, 8.1.

2. TOEPASSINGSGEBIED

KEIM Silan-1 00 dient als hydrofobering voor buiten van minerale ondergronden, in bijzonder voor beton. KEIM Silan-100 kan met name ingezet worden in geval van strooizout belasting en ter bescherming van chloride-corrosie als gevolg van zouttransport, als ook voor toepassing als grondering voor KEIM Concreton-W , resp. Concreton-Lasur of KEIM Concreton-e als extra bescherming tegen waterindringing bij verhoogde weersbelasting.

Toepassing van KEIM Silan-100 op beton geschiedt volgens OS-A van de ZTV-ING resp. OS 1 van de Rili-SIB ( Richtlijn voor bescherming en reparatie van betondelen), als hydro­ fobering.

KEIM Silan-100 wordt als voorbehandeling volgensOS-Ben OS-C van de ZTV-ING resp. OS 2 en OS 4 van de Rili-SIB samen met KEIM Concreton-e toegepast.

KEIM Silan-100 kan worden overschilderd met het KEIM Conereton systeem als oppervlaktebescherming volgens het reparatieprincipe W (bescherming tegen waterindringing) van de Rili-SIB.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Oplosmiddelvrije Alkylalkoxysilan, Gehalte werkzame stof :100%

Technische kenmerken
- Dichtheid : 0.9 g/m3
- Vlampunt : > 40°C

Materiaalkenmerken volgens DIN EN 1504-2/ 1.1, 2.1 ,8.1
"hydrofoberende impregnering"
- Indringdiepte Klasse 11 : > 10 mm
- Wateropname en Alkalibestendigheid : Absorptiecoëfficiënt < 7,5 % in vergelijking met onbehandelde proef< 10% in alkali oplossing
- Drogingssnelheid Klasse I : > 30 %
- Massaverlies na vries-dooi wisseltest : 20 cycli later als bij een niet geïmpregneerde test
- Gevaarlijke stoffen : overeenkomstig EN 1504-2, 5.3

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

KEIM Silan-100 is gebruiksklaar en wordt middels het doordrenken van het oppervlak met een lagedruk spuit of met de borstel aangebracht. Deze handeling kan na 4 uur tot maximaal 1 dag na het aanbrengen herhaald worden, om de werking verder te verbeteren, bijvoorbeeld bij extreem sterke weer en zoutbelasting. KEIM Silan-100 reageert met de vochtigheid van het beton en vormt onder invloed van de alkaliteil een waterafwijzende zone. KEIM Silan-100 kan na
4 uur tot maximaal 1 dag met verven uit de Coneretonlijn overschilderd worden, of uitsluitend als hydrofobering toegepast worden. De wateropname wordt tot ca. W2 4= 0,06 kg/m2 h0•5 gereduceerd. Een zichtbare hydrofobe reactie op
de ondergrond vindt uitsluitend plaats bij aanbrengen op een alkalische ondergrond. De waterdampdiffusie wordt niet beïnvloed.

Verwerking
Ondergrondtemperatuur minimaal 5°( tot maximaal 25°C. Omgevingstemperatuur minimaal 5°C tot maximaal 30°C.

Gereedschap en apparatuur moeten schoon en droog zijn. Het contact met water voor applicatie moet absoluut vermeden worden. Het te behandelen oppervlak moet schoon, droog en zuigend zijn. De door vloeien aan te brengen hoeveelheid, hangt af van de zuiging van het beton (proef­ vlak maken). Niet zuigende oppervlakken mogen niet met KEIM Silan-100 behandeld worden. Directe zon en sterke
windbelasting vermijden.

Verbruik
0,17 - 0,2 l/m2, ca. 0,3 l/m2 bij twee lagen. Het exacte verbruik moet proefondervindelijk vastgesteld worden.

Reiniging van gereedschap
Na afronden van de werkzaamheden met spiritus, benzine etc..

5. VERPAKKING

5 l en 25 l verpakking

Verkoop en levering van dit product zijn beperkt tot personen en bedrijven die aan de vereisten voor professioneel gebruik voldoen.