WEBSHOP | Terug naar KEIM.NL

KEIM Restauro-Grund

SKU#: KEIM Restauro-Grund
Hoeveel verf heb ik nodig?
129,64
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM RESTAURO®-GRUND

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Gebruiksklare minerale restauratiemortel op basis van een hydraulisch bindmiddel.

2. TOEPASSINGSGEBIED
KEIM Restauro-Grund is een natuursteen restauratiemortel voor het herstel van diepe schadeplekken (>2 cm) als wel het kernmateriaal voor het creëren van vormen.

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Technische kenmerken (WTA 3-11-97/D)
- Schudgewicht : ca. 1 ,34 g/cm3
- Benodigd water : ca. 0,14 I/kg
- Verwerkingstijd : maximaal 45 min
- Opstijftijd :ca. 4 uur
- Drukvastheid : 29 N/mm2
- Buig/treksterkte : 8 N/mm2 -6

- Thermische uitzetting : 6 x 10 ( 1 /K)
- Hygrische uitzetting : 1,0 (mm/m)
- Kleurstelling : bruin

Kleuren
Standaard kleuren conform kleurkaart of andere kleuren volgens steenmonster. Alle kleuren zijn onderling te mengen. De kleuren zijn gebaseerd op gegoten, niet nabewerkte oppervlakken. Geringe kleurafwijkingen, als gevolg van verschil in uithardings-omstandigheden, zijn niet uit te sluiten.

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES
Verwerkingstemperatuur
De ondergrond- en omgevingstemperatuur moet minimaal 5°C zijn.

Voorbehandeling
Beschadigde natuursteen met getande beitel (en soortgelijk gereedschap) ophakken tot op de gezonde draagkrachtige ondergrond.

Met name op vlakke ondergronden dient voldoende materiaal verwijderd te worden waarbij overgangen haaks (of zwaluwstaartvormig) uitgevoerd dienen te worden (schadeplekken niet op nullaten uitlopen).

Wapenen
Bij uitkragende natuursteendelen kan het noodzakelijk zijn ondersteunende wapening te gebruiken. Gebruik altijd RVS schroeven en binddraad.

Reinigen
Vrij gehakte delen zorgvuldig stofvrij maken met hoge druk lucht of met schoon water en borstel.

Voorbevochtigen
De restauratiemortel moet op een vochtige ondergrond aangebracht worden. Voldoende voorbevochtigen is daarom erg belangrijk. Een overmaat aan water met spons
opdeppen.

Aanmaken
KEIM Restauro-Grund wordt uitsluitend aangemaakt met schoon leidingwater, ca. 4 liter op een zak van 30 kg. Bij grote hoeveelheden gebruik maken van dwangmenger.

Nadat de mortel is aangemaakt deze ongeveer 5 minuten laten rijpen. De mortel dient een werpbare consistentie te hebben.

Applicatie
De mortel wordt op de voorbevochtigde ondergrond aan­ gebracht middels werpen. De mortel ongeveer 20 mm van het bestaande oppervlak terug houden. Hierbij dient een maximale laagdikte van 50 mm per arbeidsgang niet over­ schreden te worden. Verse mortel beschermen tegen zon,
wind en regen.

Nabewerken
Na het afbinden van de grondmortel het oppervlak opru­ wen. Voor verder aan- en afwerken minimaal 1 dag laten over staan.

Verbruik
Materiaalverbruik: ca. 20 kg/m2 per cm laagdikte.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

5. VERPAKKING
30 kg zak, 36 zakken per pallet.

6. OPSLAG
1-2 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

7. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 01 01

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschrilten ter recycling aanbieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbeu produktcode / Giscode: ZP 1

Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, kera­ miek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen bescher­ men. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.