WEBSHOP | Terug naar KEIM.NL

KEIM Porosan-Ausgleichputz-NP

SKU#: PNAGLTZ35k0
Hoeveel verf heb ik nodig?
43,06
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM POROSAN®-AUSGLEICHSPUTZ-NP

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
Droge mortel op basis van tross, kolk, zond, cement alsmede toeslogen ten behoeve van de gewenste eigenschappen. Normaal putzmortel volgens DIN EN 988-1. De drukvast­ heid komt overeen met mortelcategorie CS 11 (Pil volgens DIN V 1 8550).

KEIM Poroson-Ausgleichsputz-NP voldoet aan de eisen van het WTA merkblad 2-9-04/D alsuitvul-en roopmortel in het Poroson Soneerputz-Systeem en is WTA gecertificeerd.

2. TOEPASSINGSGEBIED
KEIM Poroson-Ausgleichsputz-NP wordt bij het herstel van zoutbelaste ondergronden binnen en buiten in het Poroson soneersyteem als grondmortel ingezet voor:

- het uitvullen van oneffenheden
- het bereiken van morteldikten boven 40mm.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- korrelgrootte :0- 4 mm
- porositeit : > 45 %
- minerale grondmortel volgens WTA met groot zout buffe- rend vermogen.
- hoge porositeit als gevolg van luchtporiënvorming met als gevolg een hoog diffusiegetal en uitstekend drogend ver­ mogen.
- machinaal te verwerken
- sponningsorm door grove korrel
- goed stondvermogen, ook bij dikke logen

Technische Kenmerken (DIN EN 998-1)
- drukvastheid :co. 4,5 N/mm2 CS 11
- brandklasse :A 1
- hechtsterkte : > 0,08 N/mm2
- water opname : > 1,0 kg/m2 na 24h Conform de eisen voor grond logen volgens WTA
- wateropname klasse :W2
- diffusieweerstondsgetol fJ : ca. 8
- warmtegeleiding
droog

: <0,83W/ (m.K) (50%)
: < 0,93 W/(m K) (90%) (Tabelwaarde volgens EN 1745)

3. VERWERKINGSINSTRUCTIES
De bestoonde zoutbelaste ondergrond ontdoen van zout­ houdende delen waarbij de bestoonde pleister tot ca. 80 cm (erg belangrijk) in het gezonde deel verwijderd moet wor­ den. Zouthoudende verwijderde pleisterresten direct afvoe­ ren. Aangetaste voegen verwijderen tot een diepte van 2 cm, zouthoudende stenen verwijderen en nieuwe stenen inboe­ ten. De wond grondig (droog) reinigen met (horde nylon borstel), en aansluitend het stof verwijderen (met lucht onder druk). Sterk zuigende ondergronden voorbevochtigen. Op niet zuigende of horde notuursteen muren wordt eerst een spritzloog met KEIM-Poroson-Tross- Cementputz aangebracht met een dekking van 50 - 70% (de ondergrond blijft zicht­ boor).

Verbruik
Materioolverbruik : ca. 1,2 kg/m2 per mm loogdikte
Watertoevoeging 4,3 - 5,0 l per zak
Opbrengst : ca. 24 l natte mortel per zak.

Aanmaken
KEIM Poroson-Ausgleichsputz-NP wordt met de gebruikelijke mortelpompen (bijvoorbeeld P.F.T., G4, G5, Putzknecht S48, M-tec M3) zonder namenger en LP-snekkemontel verwerkt. Kleine hoeveelheden worden met de korfmenger gemengd (mengtijd co. 2 minuten) Niet geschikt voor (beton)molens. Te longe mengtijd vermijden! De mortel in een soepele, stabiele consistentie aanmaken en op de te behandelen ondergrond aanbrengen. Geen toeslogen gebruiken.

Mortelopbouw
Verdiepingen, goten met KEIM Poroson Ausgleichsputz-NP opvullen, andere oneffenheden met een minimaal 10 mm

dikke loog KEIM Poroson Ausgleichsputz-NP egaliseren. Bij loogdikten groter don 20 mm of andere ongunstige omstan­ digheden in meerdere logen werken. Oppervlok goed op­ ruwen en een stondtijd van 1 mm per dog aanhouden. Voor vervolgbehandelingen eventueel aan het oppervlok gekristal­ liseerde zouten droog verwijderen. De verdere opbouw dient te geschieden met KEIM Poroson-Tross-Soneerputz-NP of de
KEIM Poroson-HF-Soneerputz volgens het doorbij horende technische informatieblad.

Verwerkingscondities
De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of
> +5°C te zijn tijdens de applicatie en de droging van de pleister.
Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarm­ de ondergronden. Niet verwerken bij zeer hoge luchttem­ peraturen en/of sterke wind.

De gepleisterde oppervlakken tijdens de applicatie en na aanbrenging tegen wind en regen beschermen, indien nodig bevochtigen.

Opmerking:
In vochtige ruimten (relatieve luchtvochtigheid > 65%) dient de luchtvochtigheid door voorzichtig verwarmen en ventile­ ren zo ver te zakken dat de grondmortel binnen 10 dagen kan uitdrogen.

Reiniging van gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.


4. VERPAKKING
25 kg zak, 42 zakken per pallet.

5. OPSLAG
1-2 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.

6. AFVAL
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 01 01.

Product niet lozen op de riolering. Resten met water laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege ver­ pakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

7. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Gisbau produktcode / Giscode: ZP 1

Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, kera­ miek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen bescher­ men. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.

NB: Het EG-veiligheidsblad in acht nemen.