WEBSHOP | Terug naar KEIM.NL

KEIM Kristall-Felsit

SKU#: KEIM Kristall-Felsit
Hoeveel verf heb ik nodig?
78,18
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM Kristall-Felsit

Productomschrijving
KEIM Kristall-Felsit is een slemtoeslag op silicaatbasis voor de grondlaag of tussenlaag in het KEIM Purkristalat –/en het KEIM Unikristalat systeem. KEIM Kristall-Felsit bevat waardevolle silicaten met verschillende korrelgrootte in een afgestemde verdeling.

Toepassingsgebied
KEIM Kristall-Felsit wordt als slemtoeslag toegevoegd in aangemaakte KEIM Purkristalat verf of in de KEIM Unikristalat, om grondlagen of tussenlagen haarscheuroverbruggend en/of structuurnivellerend te maken. KEIM Kristall-Felsit kan als selmtoeslag in het KEIM Purkristalat systeem op alle voor KEIM Purkristalat geschikte ondergronden worden toegepast. Voor toepassing buiten is het product uitsluitend als slemtoeslag te gebruiken. KEIM Kristall-Felsit kan binnen direct, zonder af te mengen als slemmende grondlaag voor daaropvolgende tussenlagen of eindlagen met KEIM Quarzil resp. KEIM Quarzil-historisch worden toegepast.

Producteigenschappen
KEIM Kristall-Felsit werkt als toeslag in de aangemaakte KEIM Purkristalat verf of in de KEIM Unikristalat scheuroverbruggend en structuurnivellerend.

• Haarscheuroverbruggend
• structuurnivellerend
• Verkiezelt onoplosbaar met de ondergrond
• Niet filmvormend
• Hoogste dampdoorlaatbaarheid
• UV bestendig
• Onbrandbaar
• Reuk neutraal

Materiaalkenmerken
Soortelijke massa : 1,69 g/cm³ pH Waarde : 11,5 

Kleur Wit. 

Verwerkingsinstructies         

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn. Losse delen, vervuiling, vet, algen en mos volledig verwijderen. Oude filmvormende verflagen volledig verwijderen met behulp van KEIM Eco-Paint-Stripper. Sterk zuigende ondergronden voorbehandelen met KEIM Fixatief verdund met water, bijvoorbeeld in de verhouding 1:1. Sinterlagen op ieuw pleisterwerk etsen met KEIM Etsvloeistof (zie technisch merkblad).

Verwerking
Slemmende grond- en tussenlagen in het KEIM Purkristalat systeem met toevoeging van KEIM Kristall Felsit zonder aanzetten nat in nat met de kwast aanbrengen. Slemmende grond- en tussenlagen in het KEIM Unikristalat systeem met toevoeging van KEIM Kristall-Felsit kunnen met de roller of met de kwast worden aangebracht. Verwerking met de kwast leidt tot een beter slemmende werking.

Aanmaken van slemlagen in het Purkristalat systeem In 4 liter KEIM Fixatief 5 kg KEIM Purkristalat kleurpoeder tot een homogene massa mengen. Dit mengsel geeft ca. 10 kg strijkklare verf voor de eindlaag. Het één dag van te voren mengen levert een beter homogeen mengsel en verhoogt het rendement. Voor de eerste – en tussenlagen wordt de aangemaakte verf volgens voorschrift met KEIM Fixatief verdund en wordt de slemtoeslag KEIM Kristall-Felsit bijgemengd.
Bijmengen van KEIM Kristall-Felsit Afhankelijk van de gewenste slem- of structuurwerking worden in de grondlaag 50 % tot 100 % KEIM Kristall-Felsit toegevoegd en in de tussenlaag 50%.
Toevoeging 50 % : 10 kg Purkristalat (ingeweekt) + 5 kg KEIM Kristall-Felsit + 2 tot 6 liter KEIM Fixatief (grondlaag) of 2 tot 4 liter KEIM Fixatief (tussenlaag) Toevoeging 100 % : 10 kg Purkristalat (ingeweekt) + 10 kg KEIM Kristall-Felsit + 2 tot 6 liter KEIM Fixatief (grondlaag) TI KEIM Kristall-Felsit.

Verwerkingsvoorschriften
Omgevings- en ondergrondtemperatuur > 5°C. Niet in direct zonlicht of op opgewarmde ondergronden verwerken. Behandelde ondergronden tijdens en direct na verwerking beschermen tegen zon, wind en regen.

Droogtijd
Tussen elke verflaag en/of fixeerlaag een minimale droogtijd van 12 uur handhaven.

Verbruik
Op gladde ondergronden: Bij 50 % bijmenging : ca. 0,1 kg/ m2. KEIM Kristall-Felsit Bij 100 % bijmenging: ca. 0,2 kg/ m2. KEIM Kristall-Felsit (als grondlaag in het KEIM Quarzil systeem ca. 0,5 kg KEIM Kristall-Felsit)

De aangegeven verbruiken zijn richtwaarden Afhankelijk van de aard van de ondergrond, de systeemopbouw en de verwerking kunnen deze afwijken. Exacte verbruiken kunnen uitsluitend per project d.m.v. proefvlakken bepaald worden.

Reiniging van gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen. Gereedschap tijdens werkonderbrekingen in de verf of water bewaren.

Verpakking
5 kg en 25 kg emmer.

Opslag
In een gesloten verpakking en koel en vorstvrij bewaard 12 maanden houdbaar.

De productspecificatie kunt u hier downloaden

Omgevings- en ondergrondtemperatuur > 5°C. Niet in direct zonlicht of op opgewarmde ondergronden verwerken. Behandelde ondergronden tijdens en direct na verwerking beschermen tegen zon, wind en regen.