WEBSHOP | Terug naar KEIM.NL

KEIM Eco-Paint-Stripper

SKU#: KEIM Eco-Paint-Stripper
Hoeveel verf heb ik nodig?
168,67
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM Eco-Paint-Stripper

KEIM Eco-Paint-Stripper is een ecologische verfverwijderaar op basis van natuurlijke stoffen, zonder toevoeging van methyleenchloride of NMP. Het product is geschikt voor het veilig verwijderen van bijna alle soorten water gedragen dispersieverven, alkydcoatings, sierpleisters en siliconenharsemulsieverven. Het product is milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar. KEIM Eco-Paint-Stripper bevat geen logen , zuren of biociden, is pH neutraal en tast de minerale ondergrond niet aan. PVC (kozijnen) kunnen bij langdurige blootstelling licht worden aangetast. Deze verfverwijderaar behoeft geen gevarenaanduidingen, veiligheidszinnen of gevarensymbolen.

Verwerkingsinstructie
• het is raadzaam goed te ventileren tijdens applicatie.
• voor gebruik het product goed doorroeren.
• KEIM Eco-Paint-Stripper aanbrengen met de blokkwast, vachtroller of met airless spuit    (nozzle 0,21-0,31”). Verspuiten onder een hoek van 40 - 50˚.
• Niet appliceren beneden +5 ˚ C
• Breng voldoende KEIM Eco-Paint-Stripper aan op de te verwijderen verflaag of      sierpleisterlaag. Verbruik is ca. 1 L voor 1- 3 m² muuroppervlak
• Laat het product voldoende inwerken. Inwerktijd varieert van ca. 30 minuten tot ca. 30    uur, afhankelijk van de soort verflaag, laagte en/of ondergrond.
• Voor de bepaling van de correcte inwerktijd is het raadzaam een proefvlak op te zetten.
• De behandeling herhalen wanneer de verflaag wel is opgekomen maar de onderlaag    niet is aangetast.
• Verwijder de afgebeten verflagen met een krabber of met (lauw) water onder hoge        druk en vang de verfresten op.
• Bij buitengevels de gevels zoveel mogelijk vanaf onderen reinigen en dan naar boven    toe werken.
• Voer de verwijderde verfresten c.q. sierpleisters af volgens de geldende richtlijnen.

Veiligheidsmaatregelen en opslag
• KEIM Eco-Paint-Stripper in gesloten originele verpakking bewaren.
• Buiten bereik van kinderen bewaren.
• KEIM Eco-Paint-Stripper is niet voor inwendig gebruik.
• Bij inslikken geen braken opwekken, de mond spoelen en kleine slokjes water drinken.     Indien nodig een arts raadplegen.
• Bij kans op spetteren is het aan te bevelen een veiligheidsbril te dragen.
• Indien er sprake is van langdurig huidcontact, is het raadzaam om handschoenen te        dragen.
• Draag normale werkkleding tijdens gebruik.

Verpakking verkrijgbaar in 5 L en 20 L.

De productspecificatie kunt u hier downloaden