KEIM Contact-Plus

SKU#: KEIM Contact Plus
Kies kleur
Hoeveel verf heb ik nodig?
104,86
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM Contact-Plus + Contact-Plus-Grof

Productomschrijving
KEIM Contact-Plus is een gevulde renovatie grondlaag (dispersie silicaatverf volgens DIN 18363,2.4.1) met toevoeging van reinacrylaat, glasvezel en hoogwaardige vulstoffen in een afgestemde korrelgradatie en korrelvorm.

Toepassingsgebied
Met KEIM Contact-Plus worden draagkrachtige, organisch gebonden oude verflagen geschikt gemaakt voor verdere behandeling met KEIM producten, bijvoorbeeld wanneer het om praktische of milieutechnische redenen niet mogelijk is om de oude verflagen mechanisch of chemisch te verwijderen.
Uitzonderingen zijn thermoplastische en verzepingsgevoelige ( bijvoorbeeld bepaalde oliehoudende verfsystemen) ondergronden.

Producteigenschappen
• hechtbrug tussen organische ondergronden en vervolgbehandelingen met KEIM      verfproducten
• scheuroverbruggend (tot maximaal 0,5 mm)
• structuurnivelerend
• niet filmvormend
• UV – bestendig
• niet brandbaar

Materiaalkenmerken
• Soortelijke massa : ca. 1,70 g/cm³
• Dampdiffusieweerstand : sd < 0,02m
• maximale korrelgrootte : 0,5 mm
• pH waarde : ca. 11,4

Verwerking en Voorbehandeling Ondergrond
Ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn. Losse delen van oude organische lagen alsmede vervuiling mechanisch of met behulp van water onder hoge druk verwijderen. Schadeplekken met KEIM Spachtel, KEIM Lichtgewichtspachtel of KEIM Cocretal-Feinspachtel herstellen. Daar waar herstel plaats vindt, bestaande oude verflagen volledig verwijderen.

Applicatie
KEIM Contact-Plus op niet-zuigende ondergronden onverdund kruislings aanbrengen met behulp van een kwast. Op zuigende ondergronden kan naar behoefte tot 10% (2,5 liter verdunning op 25 kilo KEIM Contact-Plus) KEIM Fixatief of KEIM Speciaal-Fixatief toegevoegd worden.

Vervolgbehandeling
KEIM Contact-Plus moet altijd een vervolgbehandeling krijgen met bijvoorbeeld één of twee lagen KEIM Granital, KEIM Soldalan of KEIM Concreton. Bij lichte kleuren volstaat in de regel een onverdunde dekkende eindlaag. Bij donkere kleuren zijn twee lagen noodzakelijk, bijv: tussenlaag met verdunde Granital (max 2 l tr. KEIM Speciaal-Fixatief op 10 kg), eindlaag onverdund met KEIM Granital.

KEIM Contact-Plus kan met KEIM Granital, KEIM Soldalan, KEIM Concreton of KEIM Mengkleuren tot 10% (gewichtsprocenten) aangekleurd worden.

Verwerkingscondities
Omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging van het product: >+ 5°C en < 30°C. Niet verwerken bij directe zonbelasting en door de zon opgewarmde ondergronden. Behandelde delen gedurende, en kort na verwerking tegen directe zonbelasting, wind en regen beschermen.

Droogtijden
Tussen de lagen gelieve een droogtijd van minimaal 12 uur in acht te nemen.

Verbruik
Op gladde, niet zuigende ondergronden voor een slemlaag: ca. 0,4 kg/m² KEIM Contact-Plus. Op gladde zuigende ondergronden: ca. 0,5 kg/m² KEIM Contact-Plus. Het verbruik is een indicatie welke sterk beïnvloed wordt door de applicatiemethode en de ondergrond. Het juiste verbruik dient middels een proefvlak ter plaatse bepaald te worden.

Reiniging Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

Verpakking
5 kg en 25 kg emmers.

Opslag
In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar mits koel (vorstvrij), droog en beschermd opgeslagen.

Gevarencodering
niet van toepassing

Transport codering
niet van toepassing

Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.08 01 12. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter
recycling aanbieden.

Veiligheidsvoorschriften
Niet te behandelen delen (bijvoorbeeld glas, keramiek, hout, e.d. ) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Gemorst product direct met veel water verwijderen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Productcode : M-SK 01. In geval van twijfel over de ondergrond en-/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons vermelde adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van betreffende producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden inzake de verwerking. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

De productspecificatie kunt u hier downloaden

Applicatie KEIM Contact Plus op niet-zuigende ondergronden onverdund met behulp van een kwast kruislings aanbrengen. Op zuigende ondergronden kan naar behoefte tot 10% (2,5 liter verdunning op 25 kilo KEIM Contact Plus) KEIM Fixatief of KEIM Speciaal Fixatief toegevoegd worden. Vervolgbehandeling KEIM Contact plus moet altijd met een vervolgbehandeling krijgen met bijvoorbeeld ��n of twee lagen KEIM Granital, KEIM Soldalan of KEIM Concreton. Bij lichte kleuren volstaat in de regel een dekkende eindlaag onverdund. Bij donkere kleuren zijn twee lagen noodzakelijk bijv: Tussenlaag met verdunde Granital (max 2 l tr. KEIM Speciaal Fixatief op 10 kg) Eindlaag met KEIM Granital onverdund. KEIM Contact Plus ka met KEIM Granital, KEIM Soldalan, KEIM Concreton of KEIM Mengkleuren tot 10% (gewichtsprocenten) aangekleurd worden.