KEIM Concreton-W Grof

SKU#: KEIM Concreton-W Grof
Kies kleur
Hoeveel verf heb ik nodig?
86,28
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM CONCRETON®-W / W-GROF

1. PRODUCTOMSCHRIJVING

 

KEIM Concreton-W is een hoogwaardige, waterwerende, strijkklare sol-silicaatverf volgens DIN EN 1504-2/2.2,8.2 ter bescherming van beton. KEIM Concreton-W-Grof is een gevulde variant van KEIM Concreton-W en toe te possen als grondlaag.

 

2. TOEPASSINGSGEBIED

 

KEIM Concreton-W wordt toegepast ter bescherming van beton, zoals bijvoorbeeld betonnen geveldelen, betonwanden in weg- en waterbouw, porkeergarages etc., met name betonwonden waar bescherming vereist is tegen waterindringing en veroudering, als ook tegen chloridecorrosie. Ter verdere beperking van de waterindringing in de constructie is een voorbehandeling met KEIM Silonprimer of KEIM Silon-100 vereist. De combinotie met KEIM Silon-100 voldoet aan het beschermingsprincipe W van de Rili-SIB. KEIM Concreton-W is niet geschikt voor horizontale of zwok hellende weersbelaste delen. KEIM Concreton-W-Grof wordt toegepast als grondlaag, c.q. grond- en tussenlaag ter verslemming van haarscheurtjes in de ondergrond.

 

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

 

KEIM Concreton-W beschermt het beton tegen weersinvloeden en tegen de indringing van water in vloeibare vorm. Met een gelijktijdige zeer goede waterdampdiffusie van binnen naar buiten, wordt wateropzameling in beton en daarmee corrosie aan betonstool verhinderd (bescherming tegen roest door het drooghouden van beton). Tegelijkertijd wordt ook de binnendringing van chloridezouten en andere schadelijke stoffen verhinderd. KEIM Concreton-W is mineraal mot en houdt bestaande structuren van betonoppervlakken in stond. In combinotie met KEIM Concreton-W-Grof kunnen hoor­ scheurtjes worden dichtgeslemd. KEIM Concreton is onbrandbaar volgens DIN 41 02-A2. In geval van brand komen geen toxische gassen vrij.

 

Kleuren

Wit en kleuren volgens de KEIM Exclusiv waaier. Mengkleuren alleen als 9001 S – 9010 S leverbaar.

 

 

Bindmiddel

Bindmiddelcombinatie van kiezelsol, waterglos (sol-silikaat)

en reinacryloot.

 

Technische kenmerken

Soortelijk Gewicht:

 

- Concreton-W :ca. 1,65 g/cm3

- Concreton-W-Grof :ca. 1,65 g/cm3

- Kleurbestendigheid pigmenten : A 1

(Fb-code volgens BFS merkblad Nr. 26)

 

Materiaalkenmerken volgens DIN EN 1504:

- Waterdampdiffusieweerstond : Sd (H20) = 0,011 m

- Wateropnamecoëfficiënt : w = 0,07 (kg/m2 h0,5)

- Afschuifsterkte T-norm : 2,1 N/mm2

 

4. VERWERKINGSINSTRUCTIES

 

Verwerking

KEIM Concreton-W-Grof moet met de kwast worden opgebracht. KEIM Concreton-W kan verkwast, gerold of gespoten worden (airless nozzle 0,79 mm). Voor de grondloog is applicatie met de roller of kwast aan te bevelen.

 

De ondergrond dient draagkrachtig, droog, schoon en stof­ en vetvrij te zijn en vrij van losse delen. Niet intacte oude organische verflogen dienen volledig te worden verwijderd. Bij nieuw beton is verwijdering van resten ontkistingsolie met KEIM Betonsnelreiniger aan te bevelen. Bij sterk zuigende ondergronden of sterk weersbelaste oppervlokken kon in het KEIM Concreton systeem een verbeterde bescherming tegen water-indringing worden gerealiseerd door toepassing van KEIM SiIanprimer of KEIM Silon-100 (getest volgens ZTV­ ING). De daaropvolgende grondloog met KEIM Concreton­ W of Concreton-W-Grof moet in geval van Silonprimer volgen na ca. 4 uur en in geval van Silon-1 00 na 4 tot 24 uur.

 

Bij zachte, poreuze betonoppervlakken of oude minerale verflogen kon een voorbehandeling met KEIM Concreton­ Fixatief noodzakelijk zijn. Ter egalisatie van structuren en ter overbrugging van haarscheuren kunnen één of twee grond­ logen met KEIM Concreton-W-Grof worden aangebracht.

 

Verwerking

KEIM Concreton-W-Grof dient te worden aangebracht met de kwast. KEIM Concreton-W kon gekwast, gerold of verspoten worden.

 

Opbouw verfsysteem

 

2-laags:

Grondlaag: KEIM Concreton-W of KEIM Concreton-W-Grof afhankelijk van de zuiging van de ondergrond tot max. 1 0% verdunnen met KEIM Concreton-Fixatief (25 kg verf plus max. 2,5 I verdunning).

 

Eindlaag: KEIM Concreton-W onverdund.

 

3-laags:

Grondlaag: 25 kg KEIM Concreton-W-Grof verdund met maximaal 2,5 I KEIM Concreton-Fixatief

 

Tussenlaag: 25 kg KEIM Concreton-W-Grof verdund met maximaal 1,25 I KEIM Concreton-Fixatief

 

Eindlaag: KEIM Concreton-W, onverdund.

Voor en tijdens het werk de verdunde KEIM Concreton-W en KEIM Concreton-W-Grof goed oproeren. Water of ander materiaal mag niet worden toegevoegd.

 

Verwerkingsvoorschriften

Omgeving- en ondergrondtemperatuur > +5oC tot max.

30°C, relatieve vochtigheid tot max. 80 %. Alleen bij droog weer en niet bij directe zonbelasting of op sterk opgewarm­de ondergronden verwerken. Natte verflagen beschermen tegen direct zonlicht, harde wind en regenval.

 

Droogtijd

Tussen de eerste en de tweede laag een minimale droogtijd van 12 uur handhaven.

 

Verbruik

2-laags systeem met KEIM Concreton-W:

- ca. 0,35 kg/m2 KEIM Concreton-W

- ca. 0,02 I/ m2 KEIM Concreton-Fixatief

 

Voor het camoufleren van structuurverschillen of het verslemmen van kleine haarscheuren:

- ca. 0,20 kg/m2 KEIM Concreton-W-Grof

- ca. 0,20 kg/m2 KEIM Concreton-W

- ca. 0,02 l/m2 KEIM Concreton-Fixatief

 

Voor een drielaags systeem met KEIM Concreton-W-Grof als grond- en tussenlaag :

 

- ca. 0,35 kg/m2 KEIM Concreton-W-Grof

- ca. 0,20 kg/m2 KEIM Concreton-W

- ca. 0,03 l/m2 KEIM Concreton-Fixatief

De aangegeven verbruiken zijn richtwaarden. Afhankelijk van de aard van de ondergrond en de verwerking kunnen deze afwijken. Exacte verbruiken kunnen uitsluitend per project d.m.v. proefvlakken bepaald worden.

Droge laagdikte:

Ca. 150µ bij een 2-laags systeem Concreton-W op een gladde ondergrond.

 

Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

 

Tijdens pauze gereedschap in de verf of in water zetten.

 

5. VERPAKKING

 

- KEIM Concreton-W : 2,5 kg, 5 kg en 1 8 kg

- KEIM Concreton-W-Grof : 2,5 kg, 5 kg en 1 8 kg

- KEIM Concreton-Fixatief           : 5 I en 20 I

 

6. OPSLAG

In gesloten verpakking, koel maar vorstvrij ca. 12 maanden houdbaar. Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.

 

7. AFVAL

 

EG- Afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12.

Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling aan­

bieden.

8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gisbau Productcode/ Giscode : M-SK 0 1

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen spetters beschermen. Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwoorden (WVF).