WEBSHOP | Terug naar KEIM.NL

KEIM Concretal-Mörtel-R

SKU#: KEIM Concretal-Mörtel-R
Hoeveel verf heb ik nodig?
113,14
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM Concretal-Mörtel-R

Productomschrijving
Vezelversterkte betonreparatiemortel in het KEIM Concretal betonreparatiesysteem volgens de Duitse richtlijnen (ZTV-ING TL/TP BE PCC I – II en DAfStb).                             
Toepassingsgebied
Betonreparatiemortel voor het herstellen van aangetaste en/of beschadigde beton. (volgens ZTVING en DafStb richtlijnen)                                                                          
Producteigenschappen
• Polymeer gemodificeerd hydraulisch uithardende mortel.
• Aan te maken met water.
• Krimparme en scheurvrije uitharding ook bij dynamische belastingen gedurende de      verwerking en de uitharding.
• Uitstekende hechting.
• Uitstekend standvermogen (ook voor hangende delen).
• Vorst - en dooizout bestendig.
• waterdicht, waterdamp open
• hoge carbonatatieweerstand.                                                                                      
Volgens DIN 4101 Deel 1 - Bouwstofklasse A1 – niet brandbaar
Volgens DIN 4101 Deel 2 - Brandweerstandsklasse F90                                                     
Verwerking
De ondergrond moet schoon, draagkrachtig en vrij zijn van stof, olie e.d. Bij het behandelen van grote oppervlakken met behulp van spuittechniek de ondergrond opruwen middels aanstralen. Vervuiling, slikhuid en niet draagkrachtige lagen middels stralen of afsteken verwijderen. Beschadigde en/of aangetaste beton verwijderen tot in de gezonde beton. De minimale hechtsterkte van de minerale ondergrond dient minimaal 1,5 N/mm² te zijn.                                                                                                       
Aanmaken
KEIM Concretal-Mörtel-R wordt in de afgepaste waterhoeveelheid, onder voortdurend roeren, gestrooid zodat een homogeen klontvrij mengsel ontstaat. De mengtijd bedraagt ongeveer 5 minuten. Men kan gebruik maken van een langzaam draaiende
dwangmenger. Aanmaken met de hand wordt afgeraden.

Mengverhouding
100 gewichtsdelen Concretal-Mörtel-R op 15 tot 16 gewichtsdelen water. Voor de 25 kg verpakking is ca 3,75 – 4,00 liter water nodig. De hoeveelheid water is afhankelijk van de
temperatuur bij en tijdens het verwerken. Bij lage temperaturen is de waterbehoefte lager dan bij hogere temperaturen.                                                                                
Applicatie
De gereinigde ondergrond bij voorkeur 24 uur maar minimaal 2 uur voor applicatie van de KEIM Concretal-MKH royaal voorbevochtigen. Op de vochtige ondergrond KEIM Concretal-MKH met borstel aanbrengen en stevig inborstelen. Hechtbrug dekkend
aanbrengen. De aangemaakte KEIM Concretal-Mörtel-R nat in nat met stalen troffel aanbrengen. Laagdikte 5 tot 50 mm. Per arbeidsgang niet meer dan 25 mm aanbrengen.
De aan te brengen laagdikte per arbeidsgang is sterk afhankelijk van de grootte en het type schade als wel van de omstandigheden (liggend, staand, hangend werk). Bij verwerking in meer lagen kan op de aangetrokken nog vochtige laag vers in vers een
nieuwe laag worden gezet. Reeds uitgeharde mortel moet opnieuw bevochtigd worden en voorzien worden van een verse hechtbrug met KEIM Concretal MKH. De overgang naar het bestaande werk moet in ieder geval voorzien worden van KEIM Concretal MKH.           
Spuitapplicatie
Bij spuitapplicatie gelden de gebruikelijke voorbehandelings- en verwerkingsrichtlijnen voor normaalmortels. Het aanbrengen van KEIM Concretal-MKH vervalt. Bij toepasing van corrosiebescherming dient KEIM Concretal-MKH in drie lagen aangebracht te worden. Voor de verwerking van KEIM Concretal-Mörtel-R wordt gebruik gemaakt van de natte
spuittechniek voor mortels met een maximale korrel van 4 mm met variabel regelbare sneckepomp. Bij het uitwerken van mogelijke steigers dient men rekening te houden met een te hanteren spuitafstand van 60 tot 80 cm. KEIM Concretal-Mörtel-R kan na het
aantrekken afgereit en verder afgewerkt worden . Nadat het uitharden is begonnen bestaat het gevaar dat de structuur verstoord raakt.

Nabehandeling
KEIM Concretal-Mörtel-R moet tegen te snel aantrekken door zonbestraling of wind beschermd worden middels direct afdekken of bevochtigen. Er dient een nabehandelings tijd van minimaal 5 dagen in acht genomen te worden.                                                   
Verwerkingsgegevens/ technische kenmerken
*Korrelgradatie : 0 tot 2 mm
*Volumegewicht : 2,06 g/cm³
*Druksterkte : 55 N/mm² (28 dagen)
*Buig Treksterkte : 8,5 N/mm² (28 dagen)
*Dynamische E- modulus : 32.500 N/mm²
*Krimp : 0,78 mm/m (28 dagen)
*Carbonatatiediepte : 0 mm/90 dagen
*Verwerkingstijd : bij + 5ºC ca. 60 min
*bij + 20ºC ca. 45 min
*bij + 30ºC ca. 30 min
*Verbruik : ca. 1,8 kg/m²/mm laagdikte droge mortel.
*Laagdikten : minimaal 5 mm, maximaal 25 mm per laag 50 mm totale laagdikte.
*Bij plaatselijke toepassing 100 mm.                                                                             
Verwerkingscondities
De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5 tot 30°C te zijn tijdens de applicatie. Niet in direct zonlicht werken of op door de zon opgewarmde ondergronden.     
Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen. Uitgehard product is alleen mechanisch te verwijderen.                                                                                                                
Verpakking
25 kg zak.                                                                                                                   
Opslag
12 maanden houdbaar mits droog en beschermd opgeslagen.                                           
Gevarencodering
*Xi Irriterend (chromaatarm volgens TRGS 613)
*R38 : irriteert de huid
*R41 : kan oogletsel veroorzaken
*S2 : buiten het bereik van kinderen houden
*S22 : stof niet inademen
*S24/25 : aanraking met de ogen en de huid vermijden
*S26 : na contact met ogen , ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen        *S37/39 : geschikte handschoenen en gezichtsbescherming dragen
*S 46 : bij inslikken direct arts raadplegen en verpakking of etiket tonen                          
Transport codering
niet van toepassing                                                                                                      
Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.17 01 01, Product niet lozen op de riolering. Resten met water
laten uitharden en met bouwafval afvoeren. Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.                                                                            
Veiligheidsvoorschriften
Kalk en cement werken na contact met water alkalisch. Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek , hout etc..) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Chromaatarm volgens TRGS 613
In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste
ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.
Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

De productspecificatie kunt u hier downloaden