KEIM POLYCHRO FOND COM

SKU#: KEIM POLYCHRO FOND COM
102,24
Op voorraad

1. PRODUCTOMSCHRIJVING
poLyChro-fond com is een damp open, mineraal grondeermiddel voor binnen.2. TOEPASSINGSGEBIED
poLyChro-fond com is geschikt voor de voorbehandeling van
binnenwanden, die daarna met de echte Le Corbusier binnenverf „poLyChro-intérieur com“ worden geschilderd.
poLyChro-fond com wordt toegepast
• Voor het opheffen van zuigingsverschillen tussen minerale en organische ondergronden, draagkrachtige oude
verflagen of gedeeltelijk behandelde ondergronden.
• Voor het fixeren en verstevigen van krijtende of verzandende ondergronden.
Door grondering met poLyChro-fond com wordt de homogeniteit
van het oppervlak voor de daarop volgende verflagen geoptimaliseerd. Dit geldt in het bijzonder bij sterk strijklicht.
3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN
• Bindmiddel op basis van hydrosol en kieselsol
• egalisierend
• sterk ondergrond verstevigend
• hechtingsverbeterend
• goede indringdiepte
• dampdiffusie open, microporeus
• licht verkiezelend
• zonder toevoeging van oplosmiddelen
• reukarm
Materiaalkenmerken
• Soortelijk gewicht: ca. 1,03 g/cm³
• Dampdiffusie coëfficiënt dikte luchtlaag: sd < 0,01 m
• Organisch aandeel: < 5%
4. VERWERKINGSINSTRUCTIE
Voorbehandeling ondergrond
De ondergrond moet droog, schoon en vetvrij zijn.
Verwerking
poLyChro-fond com bij voorkeur onverdund met de blokkwast
aanbrengen. Ook applicatie met de roller of met spuitapparatuur is mogelijk. Glansplekken vermijden. Bij sterk zuigende ondergronden kan het aanbrengen van een tweede
laag nat in nat bevorderlijk zijn.
poLyChro®-fond com
TECHNISCH INFORMATIEBLAD
Opmerking
poLyChro-fond com kan niet als verdunning worden gebruikt.
Droogtijd
Tussen het aanbrengen van de grondering en de eerste verflaag een droogtijd aanhouden van minimaal 6 uur.
Verbruik
Afhankelijk van de ondergrond ca. 0,1 – 0,2 liter/ m2 per
laag.
Reiniging van het gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.
5. VERPAKKING
5-Liter cans
6. OPSLAG
12 maanden houdbaar, mits koel en vorstvrij opgeslagen.
Tegen hitte en directe zonbelasting beschermen.
7. AFVAL
EG-afvalstoffenbesluit Nr. 08 01 12. Uitsluitend lege ingedroogde verpakking ter recycling geven.
8. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen,
keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op omliggende oppervlakken en vloer
direct met veel water oplossen en verwijderen. Ogen tegen
spetters beschermen.
Verf buiten het bereik van kinderen bewaren.
In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur.
De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten,
maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan.
Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).