KEIM Athenit-Liscio

SKU#: KEIM Athenit-Liscio
Hoeveel verf heb ik nodig?
411,11
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM Athenit-Liscio

Productomschrijving

KEIM Athenit-Liscio is een gebruiksklare, universeel inzetbare fijne kalkspachtel op basis van een zuivere, minimaal drie jaar oude kluitkalk en Grieks marmermeel.                        
Toepassingsgebied
KEIM Athenit-Liscio kan binnen gebruikt worden voor het spachtelen van ondergronden maar kan ook gebruikt worden om plaatselijk oneffenheden en/of schades tot maximaal 1 mm uit te vlakken. Organische ondergronden zijn voor de bewerking met KEIM-Athenit producten niet geschikt.                                                                                               
Producteigenschappen
KEIM Athenit-Liscio is een fijne echte kalkspachtel zonder synthetische bindmiddeltoeslag.
• geen synthetisch bindmiddel
• geen oplosmiddel
• geen plantaardige harsen
• verdeelt niet
• spanningsarm
• zeer dampopen
• niet brandbaar
• schimmelwerend
• eenvoudig te verwerken                                                                                               
Materiaalkenmerken
• Soortelijke massa : ca. 1,80 g/cm³
• Dampdiffusieweerstand : sd < 0,02m
• maximale korrel : 0,1 mm                                                                                           
Samenstelling
Water, calciumhydroxide, calciumcarbonaat, kalkzand, natuurlijke koolhydraat, cellulose, zeep, olie.                                                                                                                              
Kleuren
Verkrijgbaar in naturel kalkwit.
KEIM Athenit-Liscio is evt wél in te kleuren met KEIM Athenit-Coloranti tot 10% en met KEIM Dekorfarbpoeder tot 3%.                                                                                          
Verwerkingsvoorschriften
Ondergrondvoorbehandeling: De ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuigend,
schoon, stof- en vetvrij zijn. Als ondergrondvoorbehandeling volstaat een basislaag KEIM Athenit-Fino of een grondlaag KEIM Athenit-Lucente, Forte of Fondo.

Verwerking
KEIM Athenit-Liscio mechanisch goed oproeren en eventueel met schoon water of KEIM Kalksinterwater op de juiste consistentie brengen. De ondergrond wanneer nodig licht voorbevochtigen. Met de spaan ongeveer 0,5 mm dik aanbrengen en na het afbinden
glad afwerken of nat-in-nat een nieuwe laag opzetten. Deze kan naar wens, eveneens na afbinden, met de spaan glad afgewerkt worden. Bij het gladpleisteren niet te hard drukken om zwarte verkleuring (ijzerafgifte van de spaan) te voorkomen.                          
Verwerkingscondities
Omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging van de spachtel: + 5 en 30°C, tocht vermijden, gemorst product direct met water verwijderen.                       
Verbruik
Materiaalverbruik: ca. 0,4 kg/m² bij 0,5 mm laagdikte. Het verbruik is een indicatie welke sterk beïnvloed wordt door de applicatiemethode en de ondergrond. Het juiste verbruik is middels een proefvlak ter plaatse te bepalen.                                                                  
Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.                                                                              
Verpakking
Verkrijgbaar in emmer a 24 kg.                                                                                      
Opslag
In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar mits koel (vorstvrij) droog en beschermd opgeslagen.                                                                                                                 
Gevarencodering
Xi: Irriterend
Bevat Calciumhydroxide
R36/38: irriteert de ogen en de huid
R41: kan oogletsel veroorzaken
S2: buiten het bereik van kinderen houden
S24/25: contact met de ogen en de huid vermijden
S26: na contact met ogen , ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen
S36/37/39: geschikte beschermende kleding, handschoenen en gezichtsbescherming dragen

Transport codering
niet van toepassing                                                                                                        
Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.10 13 99 Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter
recycling aanbieden.                                                                                                      
Veiligheidsvoorschriften
Niet te behandelen delen (bijvoorbeeld glas, keramiek, hout, ed ) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Gemorst product direct met veel water verwijderen.
Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken.
Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid
aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).

De productspecificatie kunt u hier downloaden