KEIM Athenit-Fino

SKU#: KEIM Athenit-Fino
Hoeveel verf heb ik nodig?
280,20
Op voorraad
Nog %1 beschikbaar

KEIM Athenit-Fino

KEIM Athenit-Fino is een gebruiksklare kalkspachtel voor binnen.

Productomschrijving

KEIM Athenit-Fino is een gebruiksklare, universeel inzetbare kalkspachtel op basis van een zuivere, minimaal drie jaar oude kluitkalk en fijn geselecteerd kalkzand.

Toepassingsgebied
KEIM Athenit-Fino kan binnen gebruikt worden voor het spachtelen van ondergronden maar kan ook gebruikt worden om plaatselijk oneffenheden en/of schades uit te vlakken. Organische ondergronden zijn voor de bewerking met KEIM Athenit producten niet geschikt.

Producteigenschappen
KEIM Athenit-Fino is een echte kalkspachtel zonder synthetische bindmiddeltoeslag. KEIM Athenit-Fino kan zowel glad als gestructureerd afgewerkt worden en is bijzonder eenvoudig te bewerken.
• universeel inzetbaar
• geen synthetisch bindmiddel
• geen oplosmiddel
• geen plantaardige harsen
• spanningsarm
• niet brandbaar
• schimmelwerend
• eenvoudig te verwerken
• Materiaalkenmerken
• Soortelijke massa: ca. 1,91 g/cm³
• Dampdiffusieweerstand: sd < 0,02m
• maximale korrel: 0,5 mm

Samenstelling
Water, calciumhydroxide, calciumcarbonaat, kalkzand, natuurlijke koolhydraat, cellulose.

Kleuren
Alleen verkrijgbaar in naturel kalkwit.

KEIM Athenit-Fino is in te kleuren met KEIM Athenit-Coloranti tot 10% en met KEIM Dekorfarbpoeder tot 3%.

Verwerkingsvoorschriften                                                     

Ondergrondvoorbehandeling: de ondergrond moet draagkrachtig, droog, zuigend, schoon, stof- en vetvrij zijn. Gladde en/of niet minerale en gemengde ondergronden worden met KEIM Athenit-Fondo of KEIM Contact-Plus behandeld.

Verwerking
KEIM Athenit-Fino mechanisch goed oproeren en eventueel met schoon water of KEIM Kalksinterwater op de juiste consistentie brengen. De ondergrond wanneer nodig licht voorbevochtigen. Met de spaan ongeveer 2 mm dik aanbrengen en na 30 tot 90 minuten met spons, kwast, schuurbord of spaan structureren of glad maken (maximale laagdikte 4 mm). Voor het bereiken van een gladdere oppervlakte kan de aangetrokken, maar nog vochtige KEIM Athenit-Fino met KEIM Athenit-Liscio over getrokken worden.

Verwerkingscondities
Omgevings- en ondergrondtemperatuur tijdens applicatie en droging van de spachtel: + 5 en 30°C, tocht vermijden, gemorst product direct met water verwijderen.

Verbruik
Materiaalverbruik: ca. 2,0 kg/m² bij 2 mm laagdikte. Het verbruik is een indicatie welke sterk beïnvloed wordt door de applicatiemethode en de ondergrond. Het juiste verbruik is middels een proefvlak ter plaatse te bepalen.

Reiniging van Gereedschap
Direct na gebruik met water reinigen.

Verpakking
Alleen verkrijgbaar per emmer a 24 kg.

Opslag
In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar mits koel (vorstvrij) droog en beschermd opgeslagen.

Gevarencodering
Xi: Irriterend
Bevat Calciumhydroxide
R36/38: irriteert de ogen en de huid
R41: kan oogletsel veroorzaken
S2: buiten het bereik van kinderen houden
S24/25: contact met de ogen en de huid vermijden
S26: na contact met ogen , ogen grondig met water uitspoelen en arts raadplegen
S36/37/39: geschikte beschermende kleding, handschoenen en gezichtsbescherming dragen

Transport codering
niet van toepassing

Afval
EG- Afvalstoffenbesluit Nr.10 13 99 Uitsluitend lege verpakking volgens voorschriften ter recycling aanbieden.

Veiligheidsvoorschriften
Niet te behandelen delen (bijvoorbeeld glas, keramiek, hout, ed ) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Gemorst product direct met veel water verwijderen. Ogen en huid tegen spetters beschermen. Tijdens de arbeid niet eten of drinken. Buiten het bereik van kinderen bewaren. In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).